Kontakt - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi
ikony informacyjne - kontakt z infolinią miejska i infolinią gup
ikona - kontakt przez praca.gov.pl
ikona - kontakt przez ePUAP

Kontakt

 
Ogólnych informacji w zakresie funkcjonowania Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie udziela
 
Krakowskie Centrum Kontaktu
12 61 65 555
 
Dzwoniąc na infolinię uzyskacie Państwo informacje na temat:
- funkcjonowania jednostki, procedur i sposobu załatwiania spraw,
- obowiązujących przepisów prawa,
- sposobu rejestracji w Urzędzie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
- możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy,
- aktualnie prowadzonych projektów i programów, a także organizowanych przez Urząd wydarzeń.
 
 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - podstawowe informacje

Urząd obsługuje mieszkańców Krakowa

Adres: ul. Wąwozowa 34  31-752 Kraków
fax: 12 645 12 70 
e-mail: grodzki@gupkrakow.pl 
www: https://gupkrakow.praca.gov.pl
BIP: https://bip.krakow.pl/?bip_id=28
NIP: 678-27-48-246
Regon: 357124926 
  • Nr konta dla opłat za wpis do ewidencji oświadczeń na powierzenie wykonywania pracy:PKO Bank Polski  49 1020 2892 0000 5002 0655 5124 
  • Nr konta dla zezwoleń na pracę sezonową: PKO Bank Polski 44 1020 2892 0000 5202 0655 5116
Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 13:30 – 15:30, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie.

Formularz kontaktowy znajduje się w bocznej sekcji tej strony, pod menu nawigacyjnym.

Korespondencja z GUP

Korespondencja do Urzędu winna być przekazywana przy wykorzystaniu Platformy Publicznych Służb Zatrudnienia dostępnej pod adresem https://www.praca.gov.pl
 
lub
 
Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej –ePUAP dostępnej pod adresem /gupkrakow/SkrytkaESP
 
lub

pocztą (lub osobiście) w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem,  na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków.
 
Zgodnie z brzmieniem art. 63 § 1, § 2, §3 i §3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego „podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru".


Więcej informacji na temat sposobu załatwiania spraw urzędowych przez internet na ePUAP znajdziesz tutaj 

Parking

Od 2 stycznia 2023 roku klienci Grodzkiego Urzędu Pracy mogą bezpłatnie korzystać z miejsc parkingowych znajdujących się na niestrzeżonym parkingu zlokalizowanym obok siedziby GUP.


W godzinach pracy urzędu pracownik ochrony służy wszelką pomocą. Pomieszczenie ochrony znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu. Pomoc pracowników ochrony dotyczy zwłaszcza osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi, z wózkami chcący skorzystać z uslug naszego Urzędu. 

Godziny pracy GUP

Dni tygodnia Godziny pracy Godziny przyjmowania klientów
Poniedziałek-piątek 07:30-15:30 07:45-14:45

logotyp grodzkiego urzędu pracy bez tła

Mapa dojazdu do GUP

  

Wyślij nam wiadomość

* pole wymagane

To pole jest wymagane.

Wpisany tekst nie jest adresem email.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę