Dokumenty do pobrania - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Aktywne formy wsparcia

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Zwrot kosztów przejazdu

W 2021 roku nie uwzględniono w planie finansowym

Zwrot kosztów zakwaterowania

W 2021 roku nie uwzględniono w planie finansowym

Prace interwencyjne

Złożenie wniosku jest możliwe tylko w terminach naborów wniosków ogłaszanych odrębnym komunikatem na stronie tutejszego Urzędu.
Załączniki
Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych (odt, 66 KB)
Formularz de minimis (xlsx, 74 KB)

Roboty publiczne

W 2021 roku nie uwzględniono w planie finansowym

Cudzoziemcy

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca

Załączniki
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (pdf, 150 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 21 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (pdf, 151 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (docx, 22 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (pdf, 148 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (docx, 21 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.pdf (pdf, 117 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.docx (docx, 16 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności.pdf (pdf, 124 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności.docx (docx, 15 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 23 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (pdf, 154 KB)
Tabela PKD (pdf, 230 KB)

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę