Dokumenty do pobrania - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Aktywne formy wsparcia

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną

Złożenie wniosku jest możliwe tylko w terminach naborów wniosków ogłaszanych odrębnym komunikatem na stronie tutejszego Urzędu.
Załączniki
wniosek opieka nad dzieckiem 2023.pdf (pdf, 90 KB)
wniosek opieka nad dzieckiem 2023.docx (docx, 38 KB)

Refundacja świadczeń integracyjnych CIS

Złożenie wniosku jest możliwe tylko w terminach naborów wniosków ogłaszanych odrębnym komunikatem na stronie tutejszego Urzędu.

Bon zatrudnieniowy

W 2024 roku nie uwzględniono w planie finansowym. 

Cudzoziemcy

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca

Załączniki
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (pdf, 150 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 21 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (pdf, 151 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (docx, 22 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (pdf, 148 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (docx, 21 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.pdf (pdf, 117 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.docx (docx, 16 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności.pdf (pdf, 124 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności.docx (docx, 15 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 23 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (pdf, 154 KB)
Tabela PKD (pdf, 230 KB)

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS

Złożenie wniosku jest możliwe tylko w terminach naborów wniosków ogłaszanych odrębnym komunikatem na stronie tutejszego Urzędu.
Załączniki
BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_malopolskie_miasto_Krakow_2024.pdf (pdf, 143 KB)
Załacznik nr 2 do zasad - Klauzula informacyjna.pdf (pdf, 196 KB)
Załacznik nr 2 do zasad - Klauzula informacyjna.odt (odt, 117 KB)
Załacznik nr 1 do zasad karta oceny merytorycznej.pdf (pdf, 239 KB)
Załacznik nr 1 do zasad karta oceny merytorycznej.docx (docx, 68 KB)
Zalacznik nr 3 do zasad.pdf (pdf, 229 KB)
Zalacznik nr 3 do zasad.doc (doc, 256 KB)
Wniosek KFS 2024.pdf (pdf, 224 KB)
Wniosek KFS 2024.odt (odt, 114 KB)
Załącznik nr 3 do wniosku - Informacja dot. otrzymanej pomocy.pdf (pdf, 176 KB)
Załącznik nr 3 do wniosku - Informacja dot. otrzymanej pomocy.odt (odt, 102 KB)
Załącznik nr 2 do wniosku Wzór pełnomocnictwa.pdf (pdf, 141 KB)
Załącznik nr 2 do wniosku Wzór pełnomocnictwa.odt (odt, 97 KB)
Załącznik 1b do wniosku - Priorytet 7.pdf (pdf, 211 KB)
Załącznik 1b do wniosku - Priorytet 7.docx (docx, 72 KB)
Załacznik nr 6 do wniosku - Klauzula informacyjna.pdf (pdf, 178 KB)
Załacznik nr 6 do wniosku - Klauzula informacyjna.odt (odt, 104 KB)
Załacznik nr 5 do wniosku - Program kształcenia ustawicznego.pdf (pdf, 185 KB)
Załacznik nr 5 do wniosku - Program kształcenia ustawicznego.odt (odt, 101 KB)
Zasady KFS 2024.pdf (pdf, 351 KB)
Formularz De minimis poprawny.pdf (pdf, 612 KB)
Załącznik 1a do wniosku - Priorytet 3.pdf (pdf, 237 KB)
Załącznik 1a do wniosku - Priorytet 3.docx (docx, 71 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę