Dokumenty do pobrania - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Aktywne formy wsparcia

Zwrot kosztów przejazdu

W 2023 roku nie uwzględniono w planie finansowym

Zwrot kosztów zakwaterowania

W 2023 roku nie uwzględniono w planie finansowym

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla osób 50+

Złożenie wniosku jest możliwe tylko w terminach naborów wniosków ogłaszanych odrębnym komunikatem na stronie tutejszego Urzędu.

Bon na zasiedlenie

Złożenie wniosku jest możliwe tylko w terminach naborów wniosków ogłaszanych odrębnym komunikatem na stronie tutejszego Urzędu.

Wniosek o zastosowanie ulgi

Złożenie wniosku jest możliwe tylko w terminach naborów wniosków ogłaszanych odrębnym komunikatem na stronie tutejszego Urzędu.

Refundacja świadczeń integracyjnych CIS

Złożenie wniosku jest możliwe tylko w terminach naborów wniosków ogłaszanych odrębnym komunikatem na stronie tutejszego Urzędu.

Bon zatrudnieniowy

Złożenie wniosku jest możliwe tylko w terminach naborów wniosków ogłaszanych odrębnym komunikatem na stronie tutejszego Urzędu.

Cudzoziemcy

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca

Załączniki
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (pdf, 150 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 21 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (pdf, 151 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (docx, 22 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (pdf, 148 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (docx, 21 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.pdf (pdf, 117 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.docx (docx, 16 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności.pdf (pdf, 124 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności.docx (docx, 15 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 23 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (pdf, 154 KB)
Tabela PKD (pdf, 230 KB)

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS

Złożenie wniosku jest możliwe tylko w terminach naborów wniosków ogłaszanych odrębnym komunikatem na stronie tutejszego Urzędu.
Załączniki
Wniosek KFS 2023.odt (odt, 146 KB)
Wniosek KFS 2023.pdf (pdf, 225 KB)
Zalacznik 1a do wniosku - Priorytet 1.docx (docx, 71 KB)
Zalacznik 1a do wniosku - Priorytet 1.docx (docx, 71 KB)
Zalacznik 1a do wniosku - Priorytet 1 PDF.pdf (pdf, 111 KB)
Zalacznik 1b do wniosku - Priorytet 4.docx (docx, 72 KB)
Zalacznik 1b do wniosku - Priorytet 4 PDF.pdf (pdf, 116 KB)
Zalacznik 1c do wniosku - Priorytet 5.docx (docx, 80 KB)
Zalacznik 1c do wniosku - Priorytet 5 PDF.pdf (pdf, 124 KB)
Zalacznik 1d do wniosku - Priorytet 6.docx (docx, 73 KB)
Zalacznik 1d do wniosku - Priorytet 6 PDF.pdf (pdf, 134 KB)
Zalacznik nr 2 do wniosku Wzor pelnomocnictwa.odt (odt, 97 KB)
Zalacznik nr 2 do wniosku Wzor pelnomocnictwa PDF.pdf (pdf, 88 KB)
Zalacznik nr 3 do wniosku - Informacja dot. otrzymanej pomocy.odt (odt, 100 KB)
Zalacznik nr 3 do wniosku - Informacja dot. otrzymanej pomocy PDF.pdf (pdf, 99 KB)
Zalacznik nr 4 do wniosku - FORMULARZ POMOC DE MINIMIS.pdf (pdf, 322 KB)
Zalacznik nr 5 do wniosku - Program ksztalcenia ustawicznego.odt (odt, 101 KB)
Zalacznik nr 5 do wniosku - Program ksztalcenia ustawicznego PDF.pdf (pdf, 100 KB)
Zalacznik nr 6 do wniosku - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby wskazanej we wniosku.odt (odt, 100 KB)
Zalacznik nr 6 do wniosku - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby wskazanej we wniosku PDF.pdf (pdf, 92 KB)
ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ GRODZKI URZAD PRACY W KRAKOWIE SRODKOW Z KFS W ROKU 2023.pdf (pdf, 194 KB)
Zalacznik nr 1 do zasad karta oceny merytorycznej PDF.pdf (pdf, 112 KB)
Załącznik nr 2 do zasad - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników pdf (pdf, 131 KB)
BAROMETR_ZAWODOW miasto Krakow 2023.pdf (pdf, 185 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę