Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy

Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy zawiera kompleksowo zredagowaną wersje informacji z zakresu rynku pracy w Krakowie. Zbieranie i analizowanie przedstawionych danych prowadzone jest systematycznie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. 
 
Obecna formuła tj. skompilowane w ramach Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy informacje - mają służyć do wieloaspektowych interpretacji zdarzeń i tendencji na rynku pracy w Krakowie dla różnych kategorii Interesariuszy:
 
 • decydentów samorządowych (Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Radni Rady Miasta Krakowa, Rady Dzielnic), 
 • administracji samorządowej (zainteresowane kwestiami rynku pracy Wydziały merytoryczne UMK i jednostki miejskie), 
 • mediów, 
 • podmiotów zaangażowanych w rozwój lokalnego rynku pracy, 
 • mieszkańców Krakowa. 
Pierwsze wydanie opracowania zainspirowane zostało rosnącymi, szczególnie w okresie drastycznie zmieniającej się w czasach pandemii rzeczywistości ekonomicznej i społecznej, potrzebami związanymi nie tylko ze zobrazowaniem obecnej sytuacji - ale również, a być może przede wszystkim, rosnącą koniecznością stworzenia takiego instrumentu, który pozwalałby przewidywać i planować adekwatne do potrzeb rynku pracy obszary reakcji i interwencji. Podkreślić należy, że pierwsza edycja jest zapoczątkowaniem realizacji edycji i publikowania zagregowanych danych w sposób cykliczny, a architektura i zakres danych będzie zależał w kolejnych edycjach zarówno od zgłaszanego przez Interesariuszy zapotrzebowania, jak i możliwości wygenerowania tych informacji przez GUP w Krakowie.
 
Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy zawiera informacje w następujących tematach: 
 • Liczba osób bezrobotnych 
 • Struktura osób bezrobotnych 
 • Aktywne formy zwalczania bezrobocia 
 • Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
 • Oferty pracy 
 • Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i praca sezonowa
 • Informacja dotycząca zwolnień grupowych 
 • Tarcza Antykryzysowa 
 • Struktura Niepełnosprawnych osób bezrobotnych 
 • Mapa Bezrobocia 
Zachęcamy do pobrania dokumentu Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy
 
 

Raporty i opracowania za rok 2024

Struktura osób bezrobotnych

Struktura osób z niepełnosprawnością

Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Wolne miejsca pracy

Raporty i opracowania za rok 2023

Raporty i opracowania za rok 2022

Raporty i opracowania za rok 2021

Informacja dot. zwolnień grupowych za rok 2021

Tarcza Antykryzysowa dane za rok 2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę