Przydatne strony internetowe - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Przydatne strony internetowe

Akty prawne

Zapraszamy na stronę Publicznych Służb Zatrudnienia, gdzie można znaleźć teksty wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń i aktów wykonawczych: Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z Internetowego Systemu Aktów Prawnych 

Więcej aktów prawnych można znaleźć korzystając z Dziennika Ustaw oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

Przydatne strony internetowe

Strona internetowa Adres www
Internetowa Baza Ofert Pracy https://oferty.praca.gov.pl/
Zielona Linia https://zielonalinia.gov.pl
Europejski Fundusz Społeczny www.efs.gov.pl
Europejskie Służby zatrudnienia (EURES) www.eures.praca.gov.pl
Portal Unii Europejskiej www.europa.eu.int
Publiczne Służby Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii https://www.gov.pl/web/rodzina
Rejestr instytucji szkoleniowych www.ris.praca.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych https://www.zus.pl/
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/
Państwowa Inspekcja Pracy https://www.pip.gov.pl/pl/
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal
Krajowy Rejestr Sądowy https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
Centralna Ewidencja i informacja o działalności gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
Baza standardów kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/bazy-standardow-kompetencji-kwalifikacji-zawodowych-i-modulowych-programow-szkolen

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę