Struktura Urzędu - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Struktura Urzędu

Podstawy prawne działania Grodzkiego Urzędu Pracy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 

Schemat organizacyjny Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie można zobaczyć poniżej:
schematy organizacyjne urzędu pracy
Szczegółowy schemat pionu w zakresie Rynku Pracy można zobaczyć poniżej:

schematy organizacyjne urzędu pracy
 
Szczegółowy schemat pionu w zakresie spraw organizacyjnych można zobaczyć poniżej:

schematy organizacyjne urzędu pracy
Statut Grodzkiego Urzędu Pracy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 

Regulamin Organizacyjny Grodzkiego Urzędu Pracy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę