Informacje o urzędzie - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Informacje o Urzędzie

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Na zdjęciu wejście do siedziby Urzędu Pracy, widoczny szyld Grodzki Urząd Pracy w KrakowieGrodzki Urząd Pracy w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.
 
Grodzki Urząd Pracy nie posiada osobowości prawnej. Realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy wyszczególnione w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Należą do nich w szczególności:
 • Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników;
 • Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości przyznawanie i wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • Inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez refundowanie pracodawcy kosztów ich wyposażenia lub doposażenia oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek np. przyznawanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej;
 • Inicjowanie, organizowanie, wdrażanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 • Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących rynku pracy w powiecie.
 • Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności świadczenie usług EURES;.
 • Współdziałanie z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 • Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy;

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - podstawowe informacje

Urząd obsługuje mieszkańców Krakowa

Adres: ul. Wąwozowa 34  31-752 Kraków
fax: 12 645 12 70 
e-mail: grodzki@gupkrakow.pl 
www: https://gupkrakow.praca.gov.pl
BIP: https://bip.krakow.pl/?bip_id=28
NIP: 678-27-48-246
Regon: 357124926 
 • Nr konta dla opłat za wpis do ewidencji oświadczeń na powierzenie wykonywania pracy:
  PKO Bank Polski  49 1020 2892 0000 5002 0655 5124 
 • Nr konta dla zezwoleń na pracę sezonową: 
  PKO Bank Polski 44 1020 2892 0000 5202 0655 5116

Godziny pracy GUP

Dni tygodnia Godziny pracy Godziny przyjmowania klientów
Poniedziałek-piątek 07:30-15:30 07:45-14:45

Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 13:30 – 15:30, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie.

Formularz kontaktowy znajduje się w bocznej sekcji tej strony, pod menu nawigacyjnym.

Korespondencja z GUP

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przyjmowania i załatwiania spraw można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Parking

Od 2 stycznia 2023 roku klienci Grodzkiego Urzędu Pracy mogą bezpłatnie korzystać z miejsc parkingowych znajdujących się na niestrzeżonym parkingu zlokalizowanym obok siedziby GUP.


W godzinach pracy urzędu pracownik ochrony służy wszelką pomocą. Pomieszczenie ochrony znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu. Pomoc pracowników ochrony dotyczy zwłaszcza osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi, z wózkami chcący skorzystać z uslug naszego Urzędu. 

 
Ogólnych informacji w zakresie funkcjonowania Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie udziela
 
Krakowskie Centrum Kontaktu
12 616 55 55
 

Wyślij nam wiadomość

* pole wymagane

To pole jest wymagane.

Wpisany tekst nie jest adresem email.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę