Stopa bezrobocia w Krakowie - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Stopa bezrobocia w Krakowie

Stopa bezrobocia
Obszar /miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Kraków 2,9% 2,8% 2,8%                  
Małopolska 4,6% 4,6% 4,5%                  
Polska 5,5% 5,5% 5,4%                  

Dodatkowe dane statystyczne

Dane statystyczne dla całego województwa Małopolskiego (WUP Kraków
Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowym w Polsce (GUS)
Stopa bezrobocia w państwach Unii Europejskiej (EUROSTAT)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę