Zasady realizacji programów rynku pracy - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Zasady i informacje realizacji programów rynku pracy

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Pobierz zasady

Staż

Pobierz zasady

Bon zatrudnieniowy

Pobierz zasady

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną

Pobierz zasady

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Pobierz zasady

Dofinansowanie do wynagrodzenia 50+

Pobierz zasady

Prace Interwencyjne

Pobierz zasady

Prace społecznie użyteczne

Pobierz zasady

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Pobierz zasady

Bony Szkoleniowe

Pobierz zasady

Szkolenia indywidualne

Pobierz zasady

Finansowanie kosztów egzaminu oraz licencji

Pobierz zasady

Dodatek aktywizacyjny

Pobierz zasady
 

Zasady i informacje realizacji programów rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Staż dla osoby niepełnosprawnej w ramach środków PEFRON

Pobierz zasady

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej

Pobierz zasady

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych 

Pobierz zasady

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Pobierz zasady

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę